Arthur-Aleksander Kiiler koos oma tulevase abikaasa
Hilda Laidoneriga 11.04.1928. a.
                                                                                  Pilt ae01 Ennu kogust

Kindral J.Laidoneri lelletütar Hilda Kiiler(sünd. Laidoner) oli Eesti esimene naissoost matemaatika magister.

Arthur-Aleksander Kiiler oli Viljandis sündinud ja Sydneys surnud ehitusinsener.Viljandis 1908. a.
         Pilt 01 Laidoneri muuseumi kogust

       HILDA  K I I L E R (s ü n d. L A I D O N E R, 1899 - 1960 )

01.07.1899 - sündis Viljandis 1907.

1908 sügisest - õppis Viljandi linna algkoolis

1909 - 1914 - õppis Wiljandi Eesti Hariduse Seltsi progümnaasiumis

1914 - 1917 kevadeni - õppis Viljandi Tütarlaste Gümnaasiumis

1917 suvel - sooritas ülikooli astumiseks täiendava küpsuseksami

1917 sügisest - 1919 - õppis Petrogradi Ülikoolis

1919 - opteerus tagasi Eestisse

1919 - 1921 - vabakuulaja Tartu Ülikoolis

1921 - sooritas ülikooli astumiseks vajalikud täienduseksamid füüsikas ja prantsuse keeles Tartu õpetajate Seminari juures

1921 - 1922 - õppis Tartu Ülikoolis

1922 - kaitses magistritöö Tartu Ülikooli juures. Magistritöö juhendajaks oli professor Kalle Väisälä(Väisäläst loe pikemalt avalehel)

1922 - 1924 - täiendas end matemaatika alal Göttingeni Ülikoolis

1.08.1924 - 1.08.1927 - matemaatika ja füüsika õpetaja Viljandi Linnagümnaasiumis ja linna Ühiskommertsgümnaasiumis

1927 sügisest - 1928 - teist korda Tartu Ülikooli üliõpilane

26.01.1929 - abiellus Arthur-Aleksander Kiileriga ja asus elama Tallinna

13. 09. 1930 - sündis tütar Mai

29. 09. 1932 - sündis poeg Enn

15. 05. 1934 - sündis poeg Tiit

11. 05. 1937 - sai keskkooliõpetaja kutseeksamite sooritamise tunnistuse

10. 07. 1937 - sündis tütar Tiiu

01. 10. 1937 - sai Riiklikus Kolledzhis poole koormusega füüsika, matemaatika ja kosmograafia tunniandjaks

1937(dets) - elukoht Telliskivi 50a-1

01. 08. 1938 - sai Riikliku Kolledzhi õpetaja ameti kandidaadiks

Kuni 1939(suvi) - elukoht Telliskivi 58

Alates 1939 sügisest - elukoht oma majas Nõmmel Orava 24-1

01. 08. 1939 - sai Riikliku Kolledzhi õpetaja kohusetäitjaks

01.09.1939 - kinnitati kesk- ja kutsekooli matemaatika, füüsika ja kosmograafia õpetaja kutsees

26. 11. 1939 - sündis poeg Peep

19. 08. 1940 - 28. 08. 1941 - oli Riikliku Kolledzhi ja Anna Tõrvand-Tellmanni Inglise Gümnaasiumi ühendamisel moodustatud Tallinna IX Keskkooli õpetaja

19. 02. 1941 - sündis tütar Mall

01.10.1941 - 01. 08. 1942 - Tallinna IX Gümnaasiumi õpetaja ajutine kohusetäitja

01. 08. 1942 - 22. 01. 1957 - täiskohaga õpetaja Tallinna Tehnikumis
Tehnikumi nimemuutused:

22. 09. 1944 - Tallinna I Tööstustehnikum

01. 07. 1945 - Tallinna Elektromehaanika Tehnikum

01. 06. 1952 - Tallinna Kommunaal-ehitustehnikum

02. 01. 1957 - Tallinna Polütehnikum

21. 09. 1944 - abikaasa lahkus Tallinnast laevaga koos taganevate Saksa okupatsiooni - vägedega

22. 01. 1957 - läks pensionile

01. 09. 1960 - suri Tallinnas. Maetud Metsakalmistule kvartal 8, plats 3145

 

Leeripoiss Arthur-Aleksander Kiiler 1925. a.
                                                              Pilt ap14 Peep Kiileri kogust

ARTHUR-ALEKSANDER K I I L E R (1904 - 1966 )

16. 12. 1904 - sündis Viljandis

1925 - lõpetas Viljandi Linna Gümnaasiumi

1927 - teenis Eesti sõjaväes Sakala Partisanides ja Tondi Sõjakoolis

1928 - Asus elama Tallinna(Suur-Ameerika 8-13) ja töötas ehitustel

26. 01. 1929 - abiellus Hilda Laidoneriga

1929 – asus õppima Tallinna Tehnikumi

13. 09. 1930 - sündis tütar Mai

29. 09. 1932 - sündis poeg Enn

01. 12. 1933 - lõpetas Tallinna Tehnikumi ehitustehniku kutsetunnistusega

1934 – alustas tööd ehitusettevõtjana

1933 – 1934 õppis Tallinnas tehnilises kõrgkoolis

15. 05. 1934 - sündis poeg Tiit

05. 10. 1936 - astus Eesti Vabariigi Tallinna Tehnikainstituuti(ei lõpetanud)

10. 07. 1937 - sündis tütar Tiiu

1937(dets) - elukoht Telliskivi 50a-1

Kuni 1939(suvi) - elukoht Telliskivi 58

Alates 1939(suvi) - elukoht oma majas Nõmmel Orava 24-1

26. 11. 1939 - sündis poeg Peep

1940 kuni 1941 - töötas Tallinna Kunstsarvetehases

19. 02. 1941 - sündis tütar Mall

1942 kuni veebruar 1944 - töötas kalurina

Märts 1944 - mobiliseeriti Saksa okupatsiooniväkke

21. 09. 1944 - lahkus Tallinnast laevaga koos taganevate Saksa okupatsioonivägedega

1947 – asus elama Inglismaale Leicesterisse

02. 08. 1950 - imigreeris Austraaliasse(Austraaliasse jõudmise kuupäev)

15. 11. 1956 - sai Austraalia kodakondsuse

15. 07. 1966 - maeti Sydneys. Maetud Sydney Rookwoodi kalmistule. Haud asub sektsioonis D 2 ja haua number on 72.

Koostas Mai Teder


Kõik Hilda ja Arthur-Aleksander Kiileri elulugude juures olevad Eesti esimese vabariigi aegsete ajalehtede väljavõtted on välja otsitud Arthuri-Aleksander Kiileri venna Elmari poja Ülo Kiileri poolt. Selle suure töö eest talle väga suur tänu.


Kliki!

Kliki!

Kliki!

Kliki!
Kliki!
Kliki!Lehekülg uuendatud 27.08.2008
Lehekülje uuendaja Enn Kiiler
Veebmeister Mattias Linnap                   
Selle kodulehe materjale onkõigil lubatud kasutada ja paljundada