KONTAKT

Selle kodulehe veebmeister on Hilda Kiileri poja Ennu tütrepoeg Mattias Linnap,
kes õpib Cambridges ja
kelle e-posti aadress on linnap@gmail.com

Selle kodulehe sisu on koostatud Enn Kiileri pool. Kui on teisi autoreid,
siis see on märgitud tekstis.
Enn Kiileri mobiiltelefon on 53827188
ja e-posti aadress ennkiiler@hot.ee

Soovijatel on võimalik alates 2008.a. saada koopiat kodulehest ja
kõigi piltide faile jpg formaadis kirjutatult DVD kettale.
Need failid on üldjuhul arvestatud piltide trükkimiseks(tegemiseks fototöökojas)
suurusega kuni A4 formaadis.

Koostaja on tänulik kõigi märkuste ja paranduste eest.
Palun teatada ka esinevad õigekirja vead.
Eriti olen tänulik kui teatate kes on piltidel, muidugi ainult siis,
kui seda isikut pole loetletud pildi alltekstis.